2010: nucleaire ontwapening, nu of nooit!

13 januari 2010 admin Algemeen

2010 wordt een cruciaal jaar voor nucleaire ontwapening. Waar wachten we nog op? Willen we de kernwapens uit Kleine Brogel weg, dan moet de Belgische overheid nu initiatieven nemen. Het is nu of nooit.
Geef mee de laatste zet.


Kernwapens bedreigen onze wereld. De negen landen die samen meer dan 25.000 kernwapens bezitten, houden zich niet aan de afspraken om te werken aan een kernwapenvrije wereld. Diverse landen werken aan de ontwikkeling van eigen kernwapens en er is de vrees dat nucleaire technologie en kernwapens in handen van terroristen terecht komen.

2010: nieuwe kansen voor nucleair ontwapening

Wat ooit een verre droom leek, ligt nu binnen handbereik. Zelfs Barack Obama wil ze weg.

In een wereld waarin nucleaire technologie ruim verspreid is, is de controle erop belangrijker voor de eigen veiligheid dan het bezitten van een groot kernwapenarsenaal. Als het bezitten van een groot kernwapenarsenaal de uitbouw van een sterke controle op nucleaire technologie in de weg staat, gaan zelfs oude haviken het nut van die kernwapens betwijfelen.

Voormalige ministers en regeringsleiders uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Noorwegen,… hebben de afgelopen maanden opgeroepen voor een kernwapenvrije wereld. De Duitse en Noorse ministers van Buitenlandse Zaken, Nederlands oud-premier Lubbers, zelfs voormalig NAVO-baas Willy Claes, allemaal willen ze dat de NAVO zijn kernwapenstrategie herziet.

2010 biedt unieke kansen om die uitspraken in de praktijk te brengen. In 2010 zijn er drie belangrijke momenten die beslissend kunnen zijn voor de toekomst van de kernwapens. De VS bespreken nu een nieuwe Nuclear Posture Review. Ze herbekijken hun nucleaire strategie en bepalen waar welke kernwapens ontplooid zullen worden. Het eindrapport is aangekondigd voor begin 2010.

Vanaf 3 mei 2010 worden op de NPT Review Conference in New York afspraken gemaakt voor de verdere uitvoering van het Non-Proliferatieverdrag, het verdrag dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan en waarin kernwapenstaten beloven te ontwapenen.

En ook de NAVO bespreekt in 2010 haar strategie voor de volgende 10 jaar. Dit keer kan de NAVO kiezen om dat zonder kernwapens te doen. De NAVO rondt de discussie rond haar strategisch concept af op een grote NAVO-top in december 2010 of januari 2011 in Portugal.

Waar wachten we nog op? Willen we de kernwapens uit Kleine Brogel weg, dan moet de Belgische overheid nu initiatieven nemen. Het is nu of nooit.
Geef mee de laatste zet.

2010: stalk nucleaire wapens

De afgelopen jaren drongen duizenden mensen burgerlijk ongehoorzaam de basis van Kleine Brogel en het NAVO-hoofdkwartier in Brussel binnen. Tijdens klachtendagen legden we duizenden officiële klachten neer tegen de NAVO-kernwapenpolitiek. In 2005 stemde het Belgische parlement een resolutie waarin het de verwijdering van de kernwapens vraagt. Onze regering legde dit allemaal koppig naast zich neer. Tot vandaag namen onze ministers geen enkel initiatief om de illegale kernwapenstrategie af te bouwen.

Nu zijn er eindelijk opnieuw kansen om dat kernwapenarsenaal weg te onderhandelen. Wij zitten zelf niet mee aan de onderhandelingstafel. Wij kunnen geen nieuwe verdragen afsluiten, maar we kunnen wel verhinderen dat de illegale kernwapenakkoorden in stilte, ver van enige openbaarheid, verder worden uitgevoerd. Wij kunnen er voor zorgen dat onze ministers móeten reageren.
Het is nu of nooit.

2010: stop de kernwapens, doe het zelf!

We brengen de kennis en ervaring van 10 jaar Bomspotting in de praktijk. We weten waar de kernwapens liggen, hoe ze zijn beveiligd, wie ze beveiligt, en welke logistieke en politieke structuur de kernwapenpolitiek in stand houdt. We weten waar we acties kunnen ondernemen, hoe we acties moeten aanpakken en welke acties effect hebben. We bundelen al onze kennis in één Do It Yourself-manual.

We zijn voorbereid voor een spetterende finale. Eén dag is niet genoeg, hoe massaal ook. Vanaf januari 2010 zullen Bomspotters van overal te lande op eigen houtje naar Kleine Brogel komen, bij dage en nachte, week en weekend, om geweldloos de basis te betreden, te verstoren en de lekke beveiliging te omzeilen. Niet aflatende geweldloze acties moeten de werking van de kernwapenbasis hinderen. We ‘stalken’ de kernwapens: systematisch, vastberaden, zonder ophouden.

Draag je steentje bij, download vanaf december 09 de beruchte DIY-manual via www.vredesactie.be en ga aan de slag met je vrienden, buren of collega’s. Stalk nucleair weapens en post je verslag en foto’s op www.vredesactie.be.

2010: 3 april, Europese actiedag

Op 3 april, een maand vóór de NPT Review Conference, voeren we acties aan de verschillende kernwapenbasissen in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Turkije, Groot Brittanië en België.

Wij trekken op 3 april massaal naar Kleine Brogel. Een grote actie van burgerlijke ongehoorzaamheid legt de basis plat.

Zorg dat je erbij bent. Bomspotters van het eerste uur, verzamel je kinderen en kleinkinderen, Bomspotters en NAVO-activisten van het laatste uur, vermenigvuldigt u.

We krijgen de kernwapens buiten, onze regering heeft dit laatste zetje nodig.

[bijdrage van Vredesactie vzw]

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/